Alt teatru, scena experimentala de teatru de la Sibiu

Asociația „Bridge Theatre” prezintă, în perioada 15 – 23 februarie, prima ediție a Festivalului „Alt Teatru” de la Sibiu.

Timp de 9 zile, orașul Sibiu devine scena de creație pentru o nouă formă experimentală de teatru. „Alt Teatru Festival” deschide o poartă culturală ce aduce în premieră la Sibiu artiști de pe două continente, într-un program ce reunește spectacole de teatru senzorial – labirint, pantomimă, teatru de păpuși, teatru tradițional chinezesc, ateliere și conferințe. Construit în jurul temei labirint, proiectul își propune să dezvolte o platformă multidisciplinară, în care tinerii sunt provocați să își dezvolte abilitățile creative și să își testeze limitele artistice într-un mediu ce promovează educația prin participare și redefinirea granițelor teatrului.

Conceptul de teatrul senzorial – labirint a apărut în anii ’90 și își are rădăcinile în Teatrul Suprimaților al lui Augusto Boal și în lucrările antropologului teatral Enrique Vargas. Această formă de teatru este conceptualizată de regizorul galez Iwan Brioc și se definește în mod special prin interacțiunea directă și constantă cu spectatorul. În timpul unei reprezentații de teatru labirint, spectatorul este personajul principal din poveste. Labirintul are dublu sens în această formă de teatru în care nu doar piesa propriu zisă se joacă într-un labirint, dar totodată cu parcurgerea fizică a traseului, spectatorul este provocat să experimenteze diverse stări emoționale care trasează un labirint interior, specific fiecărui participant. Deși conceptul a luat naștere în Țara Galilor, acesta a fost adoptat curând în țări precum Irlanda, Portugalia, Bulgaria, Danemarca și România, iar în ultimii 15 ani se bucură de recunoaștere și popularitate mondială. Primul spectacol profesionist de teatru labirint din România a avut loc în 2012, iar în urma acestui eveniment organizat în București s-a fondat prima comunitate de teatru senzorial – labirint din țară.

Workshop-ul de teatru senzorial labirint va fi susținut de regizorul galez Iwan Brioc și echipa lui de actori din Italia, Africa de Sud, Portugalia, Bosnia și România, iar la finalul acestui atelier participanții vor prezenta un spectacol în datele de 22 și 23 februarie. Pe lângă atelierele susținute de Iwan Brioc, își vor mai aduce contribuția Song Shaofeng (co-directorul Institutului Confucius din Sibiu), Dan Hândoreanu (regizor de teatru, pantomim și păpușar al Teatrului Gong din Sibiu), Ofelia Popii (actriță Teatrului Național din Sibiu) și Ayako Miyake (teatrolog și asistenta regizorului japonez Masahiro Yasuda).

Asociația „Bridge Theatre” este o inițiativă a studenților Departamentului de Arta Teatrală al Universității „Lucian Blaga” Sibiu. „Alt Teatru Festival” este un eveniment organizat în parteneriat cu Teatrul Național „Radu Stanca, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Librăria Humanitas „Constantin Noica”, WeltKultur, Confucius Institute ULBS și LOOT Studnd,se arata in materialul remis de TNRS.

SURSA:  TNRS


The association “Bridge Theater” presents between the 15th and 23rd of February the first edition “Another Theatre” in Sibiu.

During 9 days Sibiu becomes the creation scene for a new experimental form of theatre. “Another Theatre Festival” opens a cultural horizon which brings artists from two continents, in a programme which unifies labyrinth-sensorial theatre performances, pantomime, puppet theatre, traditional Chinese theatre, workshops and conferences. Built around the theme of a labyrinth, the project aims to develop a multidisciplinary platform in which the young are challenged to develop their creative abilities and to test their artistic limits in an atmosphere which promotes education by participation and redefines the borders of theatre.

The concept of labyrinth-sensorial theatre appeared in the ‘90s and it has its origins in the Theatre of Oppressed of Augusto Boal and in the theatrical anthropologist’s works, Iwan Vargas. This form of theatre is conceptualized by the Welsh director Iwan Brioc and it is characterized especially by direct and constant interaction with the spectator. During a representation of labyrinth theatre, the spectator is the main character of the story. The labyrinth has a double meaning in this form of theatre in which not only is the play interpreted in a labyrinth, but at the same time with the physical development of the show, the spectator is challenged to experience various emotional states which trace an interior labyrinth, specific to every participant. Although the concept originated in the Wales, it was soon adopted in Ireland, Portugal, Bulgaria, Denmark and Romania, and in the last 15 years it enjoys global recognition and popularity. The first professional labyrinth theatre show took place in Romania in 2012, and after this event which was organized in Bucharest, the first community of labyrinth-sensorial theatre was created in the country.

The labyrinth-sensorial theatre workshop will be organized by the Welsh director Iwan Brioc and his staff of actors from Italy, South Africa, Portugal, Bosnia and Romania and at the end of this workshop, the participants will present a show on the 22nd and the 23rd February. Besides the workshops organized by Iwan Brioc, Song Shaofeng (co-director of Confucius Institute from Sibiu), Dan Hândoreanu (theatre director, pantomime and puppeteer at Gong Theatre from Sibiu), Ofelia Popii (actress at National Theater from Sibiu) and Ayako Miyake (theatrologue and the Japanese director Masahiro Yauda’s assistant).

The association “Bridge Theatre” was created at the initiative of students from Theatrical Art Department of the University “Lucian Blaga” in Sibiu. “Another Theatre Festival” is an event organized in partnership with the National Theatre “Radu Stanca”, the University “Lucian Blaga” from Sibiu, the Country Library ASTRA of Sibiu, Humanitas Library, “Constantin Noica”, WeltKultur, Confucius Institute ULBS and LOOT Studnd, according to TNRS.

Source: TNRS


L’association Bridge Théâtre présente pendant la période 15-23 février, la première édition du festival « Alt Teatru » de Sibiu.

Pendant 9 jours, Sibiu devient la scène de création pour une nouvelle forme expérimentale de théâtre. « Alt Teatru Festival » ouvre un horizon culturel qui apporte en première a Sibiu des artistes de deux continents, dans un programme qui réunit des spectacles de théâtre sensorial-labyrinthe, pantomime, théâtre de marionnettes, théâtre traditionnel chinois, ateliers et conférences. Construit autour d’un thème labyrinthe, le projet vise de développer une plateforme multidisciplinaire, où les jeunes sont provoqués à développer leur habilités créatives et de tester leurs limites artistiques dans un milieu qui promeut l’éducation par participation et la redéfinition des limites du théâtre.

Le concept du théâtre sensorial-labyrinthe est apparu dans les années 90 et a ses racines dans le Théâtre des Supprimés d’ Augusto Boal et dans les travails de l’anthropologue de théâtre Enrique Vargas. Cette forme de théâtre est conceptualisé par le metteur en scène gallois Iwan Brioc et se définit spécialement par l’interaction directe et constante avec le spectateur. Pendant une représentation de théâtre labyrinthe, le spectateur est le personnage principal de l’histoire. Le labyrinthe a un double sens dans cette forme de théâtre dans lequel pas seulement la pièce est interprète dans un labyrinthe, mais simultanément avec le développement physique du trajet, le spectateur est provoqué d’expérimenter des divers états émotifs qui tracent un labyrinthe intérieur, particulier pour chaque participant. Même si le concept est apparu dans le Pays de Galle, celui-ci a été adopte récemment en Irlande, Portugal, Bulgarie, Danemark et Roumanie, et dans les dernières 15 années il se réjouit de reconnaissance et popularité mondiale. Le premier spectacle professionnel de théâtre labyrinthe de Roumanie a eu lieu en 2012, et à la suite de cet événement organisé en Bucarest, on a crée la première communauté de théâtre sensorial-labyrinthe du pays.

L’atelier de théâtre sensorial labyrinthe sera organisé par le réalisateur gallois Iwan Brioc et son équipe d’acteurs d’Italie, Afrique de Sud, Portugal, Bosnie et Roumanie et à la fin de cet atelier, les participants présenteront un spectacle le 22 et 23 février. En outre les ateliers organisés par Iwan Brioc, Song Shaofeng (le co-directeur de l’Institut Confucius de Sibiu), Dan Hândoreanu (metteur en scène, pantomime et marionnettiste du Théâtre Gong de Sibiu), Ofelia Popii (actrice du Théâtre National de Sibiu) et Ayako Miyake (théâtrologue et l’assistante du metteur en scène japonais Masahiro Yasuda) apporteront leur contribution.

L’association « Bridge Théâtre » est une initiative des étudiantes du Département d’Art Théâtrale de l’Université « Lucian Blaga » de Sibiu. « Autre Théâtre Festival » est un événement organisé en partenariat avec le Théâtre National « Radu Stanca », l’Université « Lucian Blaga» la Bibliothèque Départementale ASTRA Sibiu, la Librairie Humanitas « Constantin Noica », WeltKultur, Confucius Institute ULBS et LOOT Studnd, selon TNRS.

Source : TNRS

Conținutul website-ului e- cultura.info este destinat exclusiv informării publice.

Toate informaţiile publicate pe acest site sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website.

Citrește și

*/                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Acasă    Teatre    Muzee    Personalități culturale   Carte   Actualitate culturală   Arte vizuale   Teatru și Film   Muzică-Dans   Știință   Festival                                                                      Articole Externe   Interviu   Documentar    Spiritualitate   Știri estivale   Declarația Zilei   Etnografie   Istorie   Timișoara 2021   Multimedia    
                                                                     Proiecte Culturale                                                                                                                                                                                                                                                                   Despre   Cod de conduită   Termeni și condiții   Protecția datelor   Politică de cokie   Arhivă   Sitemap   Contact

© 2014 - 2018 e-Cultura.info.  Toate drepturile rezervate.

                                                    
                                                               

Conținutul acestui site este proprietatea e-Cultura.info. Este interzisă republicarea, redistribuirea, publicarea în eter a conținutului, fără un acord prealabil.