fbpx

Art Safari – o inițiativă extrem de curajoasă

Ministrul Culturii, Hunor Kelemen, consideră că Art Safari este o inițiativă extrem de curajoasă și, fără dar și poate, la fel de necesară pentru București și pentru toată societatea românească.

“Art Safari va fi o modalitate europeană pentru popularizarea, cunoașterea și promovarea artei românești în dinamica ei și în contextul european contemporan”, a spus joi Kelemen, la conferința de presă privind organizarea Pavilionului de Artă Art Safari București, desfășurată în Aula “Ion Heliade Rădulescu” a Bibliotecii Academie .

În opinia ministrului Culturii, industriile creative pot contribui substanțial la dezvoltarea societății, dar pentru acest lucru, spune el, avem nevoie și de un public “educat, deschis, receptiv, curajos și curios”, inițiativa Art Safari urmând să ajute la “aducerea artelor vizuale mai aproape de oameni”.

“Dacă muzica are Festivalul George Enescu, dacă filmul are Festivalul Internațional de Film Transilvania și dacă teatrul are Festivalul Caragiale sau Festivalul de la Sibiu, dacă cartea are Bookfest-ul, artele frumoase au, din acest an, Pavilionul de Artă București Art Safari, unde publicul se va întâlni într-un spațiu neconvențional, în primul an, și convențional la următoarele ediții, cu creatori și cu arta contemporană, dar și cu arta din patrimoniu”, a spus Hunor Kelemen.

El a apreciat că în acest fel va fi realizat “un dialog interesant și necesar pentru promovarea artei românești și, în același timp, pentru viitor Art Safari propunându-și să devină un punct de referință și un reper nu numai pentru România, nu numai pentru București, dar și pentru zona est-europeană”.

În altă ordine de idei, Kelemen a apreciat că, în concordanță cu dezvoltarea dinamică, în ultimul deceniu, a pieței de artă, vor fi necesare măsuri legislative, susținând că a început o discuție cu colegii din breaslă pentru a modifica legislația actuală pentru a o aduce la nivelul secolului XXI. El a precizat că se referă la modificarea hotărârii de guvern care reglementează zona artelor vizuale și că până în iunie va prezenta în Parlament Codul Patrimoniului.

“Deutsche Bank a susținut dintotdeauna talentul și geniul artei și suntem încântați că putem sprijini o astfel de inițiativă în România. Domeniul artei se poate dezvolta semnificativ când există un cadru adecvat pentru crearea unei legături puternice între artist-galerie-colecționar, instituție culturală și piața artei, iar acest lucru este exact ceea ce Art Safari își propune să realizeze“, a declarat Mihai Ionescu, directorul Reprezentanței Deutsche Bank în România.

Traian Radu Negrei, directorul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic din cadrul Primăriei Generale a Capitalei, a prezentat proiectul “Ochiul magic”, care se va derula începând cu 17 mai, un concurs de fotografie cu premii, dedicat unui număr estimat de 4.000 de participanți, care se va finaliza cu editarea unui album de fotografie ce va prezenta Bucureștiul cum îl văd bucureștenii.

În perioada 22 — 25 mai va avea loc Art Safari București, primul Pavilion profesional și public de artă al Bucureștiului, un ansamblu expozițional destinat unei panorame a artei românești, de la cea de patrimoniu la curentele din arta contemporană, organizat, în Piața George Enescu, pe modelul Pavilioanelor de Artă din capitalele europene.

Organizatorii proiectului sunt ACOAR (Asociația Comercianților de Opere de Artă din România), sub patronajul Primăriei Municipiului București, în parteneriat cultural cu AMPT (Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic București), cu participarea AGACOR (Asociația Galeriilor de Artă Contemporană din România) și cu susținerea Deutsche Bank România.

Potrivit organizatorilor, Pavilionul de artă Art Safari va contribui la repunerea Bucureștiului pe harta culturală est-europeană alături de alte capitale regionale importante ca Viena, Budapesta, Praga, Varșovia, la eveniment fiind invitate să participe circa 100 de galerii, muzee și instituții culturale, majoritar românești, dar pavilionul va număra și prezențe din Austria, Italia, Germania, Franța etc.

Având ca scop îndeosebi un periplu prin arta românească modernă și cea contemporană, Art Safari va găzdui și focusuri muzeale asupra unor celebrități ale scenei românești sau universale, precum: Brâncuși, Klimt, Grigorescu, Rembrandt, Tonitza, Picasso, Luchian, Renoir, Aman, Chagall, Baba, Degas, Țuculescu etc.

Pavilionul va fi împărțit în șase secțiuni distincte: muzee și instituții culturale; galerii de artă de patrimoniu; galerii de artă contemporană; obiecte de colecție; design; art business și media.

Totodată, în cadrul secțiunii “Arta in Dialog”, se vor organiza o serie de conferințe, lansări de carte, proiecții și performance-uri, publicul foarte tânăr nefiind uitat, copiii urmând a beneficia de un centru special amenajat pentru a le testa și dezvolta spiritul artistic.

Art Safari București va fi găzduit de un ansamblu expozițional special construit pentru această ocazie în Piața George Enescu pe baza proiectului de arhitectură realizat de către prof. univ. dr. arh. Dorin Ștefan, structura pavilionară alocată expunerii artei urmând a fi realizată din materiale profesionale specifice alcătuirii construcțiilor de genul celor ce intră în compunerea Bienalei de la Veneția, TEFAF ArtShow din Maastricht, Frieze ArtShow din Londra etc.

În opinia dr. Diana Dochia, președintele Asociației Galeriilor de Artă Contemporană din România (AGACOR) și co-director Pavilionul de Artă Art Safari București, “prima ediție a Pavilionului va reuni toți actorii ce constituie și contribuie la formarea unui sistem de piață de artă profesionist: muzee, galerii, presă de specialitate, serviciile conexe de susținere și promovare a mediului artistic”.

“Va fi pentru prima dată când atât sectorul public, cât și sectorul privat se vor întâlni în cadrul aceluiași eveniment pentru a își expune, dezbate și uni ofertele culturale. Art Safari își dorește să devină în următorii ani un eveniment regional, printre cele mai importante în domeniu din Estul Europei”, a spus Dochia.

Minister of Culture Hunor Kelemen thinks that the Art Safari is an extremely courageous initiative which, without doubt, is equally necessary for Bucharest and for the entire Romanian society.

“Art Safari will be an European means to popularize, know and promote Romanian art in its dynamics and in the contemporary European context,’ Kelemen on Thursdays told the press conference on organizing the Art Safari Art Pavilion in Bucharest, which was held in the Ion Heliade Radulescu Assembly Hall of the Library of the Academy”.

In the opinion of the Minister of Culture, the creative industries can substantially contribute to the development of the society, but for it, he says, we also need an ‘educated, open, creative, courageous and eager’ audience. The Art Safari initiative is to helpvisual arts to be brought closer to people”.

“If music has the George Enescu Festival, if film has the Transilvania International Film Festival and if the theatre has the Caragiale Festival or the Festival in Sibiu [central Romania], if books have the Bookfest, starting this year, the fine arts have the Art Safari Art Pavilion in Bucharest, where the audience will see an unconventional space in the first year and a conventional one in the editions to come, with contemporary creators and art, but also with the art in the patrimony”, said Hunor Kelemen.

He appreciated that this way they would make ‘an interesting and necessary dialogue for promoting Romanian art and, at the same time, Art Safari plans to be a reference point and a landmark not only for Romania, not only for Bucharest, but also for the East European area.’

Speaking of something else, Kelemen said that, in keeping with the dynamic development of the art market in the past ten years, legislative measures would be necessary, and added that he started a talk with his colleagues in order to amend the current legislation for it to be brought to the level of the 21st century. He made it clear that he referred to the amendment of the Government resolution regulating the area of visual arts and that by June he would present Parliament the Code of the Patrimony.

In the opinion of Diana Dochia, PhD, president of the Association of Galleries of Contemporary Art in Romania and joint manager of the Art Safari Art Pavilion, ‘the first edition of the pavilion will bring together all the players creating and contributing to the making of a professional art market system: museums, galleries, specialist press, the connected services to support and promote the artistic environment.’

“It will be the first time when both the public sector and the private sector will meet in the same event in order to exhibit, debate and unite their cultural offers. Art Safari wants to become in the years to come a regional event, one of the most important ones in the field in Eastern Europe,’ said Dochia.

“The Deutsche Bank has always supported the talent and the genius of art and we are happy to be able to support such an initiative in Romania. Art can significantly develop when there is a suitable framework for creating a strong connection between the artist, the gallery and the collector, the cultural institution and the art market and this is exactly what Art Safari plans to do”, said Mihai Ionescu, manager of the representation office of the Deutsche Bank to Romania.

Traian Radu Negrei, manager of the Administration of Monuments and Tourist Patrimony with the Bucharest General City Hall, presented the ‘Magic Eye’ project, which will start on May 17, a prize awarding photo competition devoted to an estimated number of 4,000 participants, which will end with the publication of a photo album that will present Bucharest as Bucharest people see it.

Over May 22-25 they will organize the Art Safari Bucharest, the first professional and public art pavilion of Bucharest, an exhibition devoted to a panorama of Romanian art, from the patrimony one to the currents in contemporary art, which will be organized in the George Enescu Square according to the model of the art pavilions in European capital cities.

The organizers of the above-mentioned project are the Association of Traders in Works of Art in Romania, under the patronage of the Bucharest City Hall, in cultural partnership with the Administration of the Monuments and Tourist Patrimony in Bucharest, with the participation of the Association of the Galleries of Contemporary Art in Romania, and with the support of the Deutsche Bank Romania.

According to organizers, the Art Safari Art Pavilion will contribute to Bucharest being placed again on the East European cultural map together with other important regional capitals such as Vienna, Budapest, Prague and Warsaw. About 100 galleries, museums, cultural institutions, most of them Romanian ones, are invited to attend, but the pavilion will also have guests from Austria, Italy, Germany, France, etc. Aiming especially at an excursion in modern and contemporary Romanian art, the Art Safari will also host museum focuses on some famous Romanian or universal personalities such as Brancusi, Klimt, Grigorescu, Rembrandt, Tonitza, Picasso, Luchian, Renoir, Aman, Chagall, Baba, Degas, Tuculescu, etc.

The pavilion will be divided into six distinct sections: museums and cultural institutions; patrimony art galleries; contemporary art galleries; collection items; design; art business and media.

At the same time, in the section of ‘Art in a Dialogue,’ they will organize a number of conferences, book launches, screenings an performances. The very young audience will not be forgotten as children are to benefit from a centre specially arranged to test and develop their artistic spirit.

The Art Safari Bucharest will be housed by an exhibition specially built for this occasion in the George Enescu Square on the basis of the design made by Professor Dorin Stefan, PhD, an architect, the structure of the pavilion is to be made out of professional materials specific to buildings like the ones that make up the Biennale in Venice, TEFAF ArtShow in Maastricht, Frieze ArtShow in London, etc.

Cămpurile obligatorii sunt marcate cu *.

Datele dumneavastră sunt prelucrate. Apasă mai jos daca ești de acord


 

Conținutul acestui site este destinat exclusiv informării publice.

Toate informaţiile publicate pe acest site sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website.

 
 

 

VEZI ȘI ALTE ARTICOLE
  
 


 

VEZI ȘI EMISIUNI


Abonează-te               Știri pe scurt

 


               Caledoscop


               Zoom

 


               Ediție specială

                                                                           Urmărește-ne și în social media

                                                                   
  
 • CATEGORII

 •   
                                                                                Carte   Arte vizuale   Cronică de teatru   Teateru-Film   Muzică-Dans   Etnografie   Târguri și expiziții   Istorie   Cetăți și castele                                                                                   Spiritualitate   Articole Externe   Știință   Interviu   Documentar    Personalități culturale   Actualitate culturală   Emisiuni   Live

   
      
 • DESPRE

 •   
                                                                               Despre   Termeni și condiții   Cod de conduită   Politică de cookkie   Kit de presă   Hartă site   Portofoliu   Susține site-ul   Contact

   
   
 •  

   

  © 2020 e-Cultura.info. Toate drepturile rezervate.

  Site premiat în cadrul festivalului Simfest  Conținutul acestului site se supune legii dreptului de autor. Este interzisă republicare, redistribuirea, publicarea în eter sau pe alte site-uri fără un acord prealabil.                                                                                                                                                  

 • Centrul de preferințe pentru confidențialitate

  carte

  “Cookie”-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisante in moneda nationala. “Cookie”-urile, pe baza informatiilor pe care le aduna despre utilizatori, ii ajuta pe detinatorii de site-uri sa isi eficientizeze produsul astfel incat acesta sa fie cat mai usor accesat de catre utilizatori, de asemenea cresc gradul de eficienta a publicitatii online si nu in ultimul rand pot permite aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit sote pentru a face navigarea mai utila.

  “Cookie”-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisante in moneda nationala. “Cookie”-urile, pe baza informatiilor pe care le aduna despre utilizatori, ii ajuta pe detinatorii de site-uri sa isi eficientizeze produsul astfel incat acesta sa fie cat mai usor accesat de catre utilizatori, de asemenea cresc gradul de eficienta a publicitatii online si nu in ultimul rand pot permite aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit sote pentru a face navigarea mai utila.