fbpx

Termeni și conditii

     

Acest document stabileşte termenii si condiţiile în care puteţi utiliza site-ul.

Accesul și utilizarea site-ului se fac sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator şi accesul la serviciile oferite de acesta presupun implicit acceptarea acestor termeni si condiţii, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obţinerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât aceasta nu este permisă. Pentru a obţine acces la site și la serviciile și informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul acestuia, trebuie să obtineţi acces la site. Prin termenul “vizitator” al site-ului se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa site-ul. Prin termenul “utilizator” al site-ului se înțelege orice “vizitator” care se înregistrează ca “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Dreptul de autor pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de e-Cultura.info sau de afiliaţii/partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fară permisiunea explicită, scrisă a  e-Cultura Media.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea E-cultura Media.  Este interzisă crearea de legături cu alte site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris.

e-Cultura.info poate furniza, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini ale partenerilor şi nu garantează, nu este şi nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.  e-Cultura.info nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupus a fi fost cauzată de/sau în legatură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile partenere.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de e-Cultura.info prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civiă sau penală pentru astfel de acţiuni.

e-Cultura.info își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace şi de a de solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita produsele, serviciile și angajații acestuia. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și a informaţiilor existente pe acest site;

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și a informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;

– încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;

– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”).

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. e-Cultura.Media va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritaţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

e-Cultura.info îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar, permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţia vizitatorilor şi a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă şi nu este raspunzătoare faţă de utilizatori, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului e-Cultura.info. Poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

e-Cultura.info nu oferă nicio garanție că: informaţiile vor îndeplini toate cerinţele dumneavoastră;  serviciile vor fi neîntrerupte, la timp; orice eroare de program va fi corectată.

Acest site este oferit în această formă  fără alte garanţii. e-Cultura.info nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

6. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, e-cultura.info are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă  pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă şi publicitate, statistică. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale site-ului.

Categoriile de date prelucrate sunt numele si prenumele, imagine si voce.

Câștigătorilor concursurilor organizate li se va solicita o copie a CI/BI în vederea verificării corectitudinii datelor furnizate la înscriere, astfel încât premiile să fie acordate câștigătorilor de drept.

Prin participarea la concursurile sau accesul la unele servicii ale site-urilor, sunteţi de acord să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele, partenerii noştri.
  
 • CATEGORII

 •   
                                                                                Carte   Arte vizuale   Cronică de teatru   Teateru-Film   Muzică-Dans   Etnografie   Târguri și expiziții   Istorie   Cetăți și castele                                                                                   Spiritualitate   Știri Externe   Știință   Interviu   Documentar   Festival   Personalități culturale   Actualitate culturală   Emisiuni

   
      
 • DESPRE

 •   
                                                                               Despre   Termeni și condiții   Cod de conduită   Politică de cookkie   Kit de presă   Hartă site   Portofoliu   Susține site-ul   Contact

   
   
 •  

   

  © 2020 e-Cultura.info. Toate drepturile rezervate.

  Site premiat în cadrul festivalului Simfest  Conținutul acestului site se supune legii dreptului de autor. Este interzisă republicare, redistribuirea, publicarea în eter sau pe alte site-uri fără un acord prealabil.                                                                                                                                                  

 • Centrul de preferințe pentru confidențialitate

  carte